Μαθησιακή Αποκατάσταση - Ειδικό Παιδαγωγικό

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Τα παιδιά που εμφανίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο , δεν παρουσιάζουν άλλες κινητικές ή αισθητηριακές διαταραχές , αλλά υπολείπονται και δυσκολεύονται σε σχέση με τους συνομήλικους τους σε δεξιότητες που βοηθάνε στη διαδικασία μάθησης.

Μαθησιακή Αποκατάσταση - Ειδικό Παιδαγωγικό

Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονται οι παρακάτω διαταραχές :

Δυσλεξία

Δυσαναγνωσία

Δυσορθογραφία

Δυσαριθμησία

Δυσγραφία

Στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε οικογένεια ,όχι μόνο σε θεραπευτικό επίπεδο αλλά και σε ανθρώπινο.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ +

Ένα παιδί χρειάζεται να αξιολογηθεί από ειδικό παιδαγωγό όταν παρατηρούνται τα εξής :

Δεν μπορεί να οργανώσει τις σκέψεις του και να τις αποτυπώσει γραπτά .

Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη παρόλο που μπορεί να γνωρίζει τους κανόνες.

Διαβάζει πολύ αργά ή συλλαβιστά.

Δεν διατηρεί τους γραμματικούς ή συντακτικούς κανόνες.

Όταν γράφει, ξεχνάει συλλαβές ή γράμματα , αντιστρέφει συμπλέγματα ή κάνει καθρεπτική γραφή.

Κάνει αντικαταστάσεις γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά
(φ - θ)

Δεν τηρεί αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, απουσία / λάθη τονισμού.

εργοθεραπεια για παιδιαn
εργοθεραπεια

Συχνά το παιδί που παρακολουθεί παιδαγωγικό πρόγραμμα , εντάσσεται και σε ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα . Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά , λόγω των μαθησιακών δυσκολιών πολλές φορές βιώνουν ματαίωση και απογοήτευση. Αυτά με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν σειρά αρνητικών συναισθημάτων όπως : φόβος, άγχος, θυμός, αντικοινωνική συμπεριφορά ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Δεν αποτελούν "ξαφνική" εκδήλωση δυσκολιών και η αποκατάστασή τους συνιστά συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού και ελάτε να μας
γνωρίσετε

Επικοινωνια