Μέθοδος Padovan -Νευρολειτουγική Αναδιοργάνωση

Η θεραπευτική μέθοδος της Beatriz Padovan «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» εφαρμόζεται από πολλούς θεραπευτές, είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των εξελικτικών διαταραχών και των διαταραχών του λόγου.

Νευρολειτουγική Αναδιοργάνωση

Είναι μία ολιστική θεραπευτική διαδικασία και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εξελικτικές αλλά και επίκτητες διαταραχές. Η «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» βασίζεται στις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες και τις οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες για την κατάκτηση του βαδίσματος ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της ομιλίας και της σκέψης, Βάδιση – Ομιλία – Σκέψη.

Μέθοδος Padovan
Νευρολειτουγική Αναδιοργάνωση
ολιστική θεραπευτική
Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση

Ελέγχει τις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες των αντανακλαστικών – αυτόνομων λειτουργιών του στόματος (Αναπνοή – Θηλασμός – Μάσηση – Κατάποση) και παρεμβαίνει στις παρουσιαζόμενες διαταραχές ή αποκλίσεις π.χ. στοματική αναπνοή, απομύζηση του δακτύλου, ονυχοφαγία, τριγμός των δοντιών, άτυπη διαδικασία κατάποσης. Ο στόχος της Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης είναι η επαναδόμηση της φυσιολογικής νευρολογικής ανάπτυξης, που οδηγούν στην απόκτηση της κάθετης στάσης του ατόμου και στην κυριαρχία του εγκεφαλικού ημισφαιρίου.

Η συνεδρία περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αλληλουχία σωματικών ασκήσεων, κινήσεων των χεριών και των ματιών καθώς και του στόματος. Τα οφέλη των παραπάνω ασκήσεων εξαρτώνται από 3 παράγοντες: το ρυθμό, την επανάληψη και την περιοδικότητα.. Οι συνεδρίες της θεραπείας διαρκούν περίπου 45΄. Η συχνότητά τους είναι πάνω κάτω 2 φορές την εβδομάδα και η συνολική τους διάρκεια κυμαίνεται, ανάλογα με το περιστατικό και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε.

νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες των αντανακλαστικών – αυτόνομων
συνεδρία

Προετοιμασία για την Α’ Δημοτικού

Η προετοιμασία του κάθε παιδιού για την πρώτη Δημοτικού είναι πολύ σημαντική ώστε το παιδί να ξεκινήσει το Δημοτικό με τις καλύτερες προϋποθέσεις και να έχει μια καλή προσαρμογή στο νέο σχολικό πλαίσιο. Με τη συνεργασία του λογοθεραπευτή , εργοθεραπευτή , ειδικού παιδαγωγού και ψυχολόγου έχουμε φτιάξει ένα επαρκές υλικό που δουλεύουμε ώστε το παιδί με είναι κατάλληλα προετοιμασμένο.

Προετοιμασία για την Α’ Δημοτικού

Ομάδες γονέων ( Εκπαίδευση Cygnet , κ.α.)

Οι ομάδες γονέων έχουν σαν στόχο όχι μόνο να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους γονείς πάνω σε δυσκολίες και θέματα που αφορούν τα παιδιά , αλλά και να μοιραστούν οι γονείς τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Ομάδες γονέων ( Εκπαίδευση Cygnet , κ.α.)
Ομάδες γονέων ( Εκπαίδευση Cygnet , κ.α.)
Δημιουργική Απασχόληση
Δημιουργική Απασχόληση

Δημιουργική Απασχόληση

Τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως πραγματοποιούμε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης , ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα κάθε παιδιού . Περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της σχολικής τους τάξης σε συνεργασία με όλους τους θεραπευτές του κέντρου μας.

Παράλληλη Στήριξη

Παρέχουμε παράλληλη στήριξη σε παιδιά που χρειάζονται αλλά και καθοδήγηση στον χειρισμό και προσέγγιση του κάθε παιδιού.

Παράλληλη Στήριξη
Παράλληλη Στήριξη